Need Help ?
Call: +977- 065560105

समाचार बिस्तारमा

यस कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको जानकारी

विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँ नाम रहेकोमा नेपाल सरकारको निर्णयले नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नाम रहन गएको छ । प्राविधिक कारणले यस साइडको नामा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।