Need Help ?
Call: +977- 065560105

समाचार बिस्तारमा

२०७३ सालमा सफल माध्यमिक स्थायी शिक्षकहरुका लागि सूचना...

२०७३ सालमा शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तह स्थायी शिक्षकको रुपमा सफल भई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट तनहुँ जिल्लामा सिफारिस भई आउनुभएका शिक्षकहरुको लागि मिति २०७३ माघ २३ गतेका दिन नियुक्ति पत्र प्रदान गरिने भएको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय

तनहुँ