Need Help ?
Call: +977- 065560105

यस तनहुँ जिल्लामा माध्यमिक तहकोलागि सिफारिस भएका उमेद्वारलाई स्थानीय तह छनौटको लागि गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।४।१६

तनहुँ जिल्लामा माध्यमिक तहको शिक्षककोलागि सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह छनौटकोलागि सूचना यसै साथ राखिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित भइ बुझाउन वा  तोकिएको फाराम अनुसार  deotanahun@gmail.com मा मेल गरि पठाउन सकिने छ ।