Need Help ?
Call: +977- 065560105

मा वि प्रअ बैठक

प्रकाशित मिती:  २०७७।०२।१८

जेठ १९ गते बिहान ११ बजे गुगल मिट मार्फत तनहुँ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयका प्रअहरुको बैठक हुने भएकोले जिल्ला स्थित सबै माध्यमिक विद्यालयका प्रअ हरुलाई उक्त बैठकमा सहभागिताकोलागि अनुरोध छ ।