Need Help ?
Call: +977- 065560105

प्राथमिक तहको स्थायी नियुक्तिकोलागि फाइल पेश गर्ने र नियुक्तिलिन आउने सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६।०८।०१

शिक्षक सेवा आयोगबाट प्राथमिक तहमा नियुक्तिकोलागि  सिफारिस भएका  उमेदवारहरुले आवश्यक कागजात सहितको फाइल मिति २०७६।८।५ गते सम्ममा पेश गर्न र २०७६।८।६ गते नियुक्ति लिन आउने सूचना ।