Need Help ?
Call: +977- 065560105

प्रा वि तहका स्थायी शिक्षक नियुक्तिकोलागि कार्यरत करार शिक्षकको सूची प्रकाशन गरिएको, विवरण फरक परेको भएमा निवेदन दिने सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६।८।०१

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका उमेदवारहरुलाई प्राथमिक तहमा स्थायी  नियुक्ति गर्दा कार्यरत करार शिक्षक बिस्थापित हुने भएको हुनाले विद्यालयहरुमा करार शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुको नियुक्ति मिति सहितको सूचि प्रकाशन गरिएको छ । उक्त सूचिमा कुनै विवरण फरक परेमा यहि मिति २०७६।८।४ गते सम्ममा प्रमाण सहित यस इकाइमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ । साथै सूचना कार्यालयको सुचनापाटिमा टाँसिएको छ र जिल्लाका सवै पालिकाहरुमा समेत पठाइएको छ ।