Need Help ?
Call: +977- 065560105

प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिकोलागि स्थानीय तह छनौटकोलागि सूचना र फाराम

प्रकाशित मिती:  २०७६।७।०५

शिक्षक सेवा आयोगबाट प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका उमेदवरालाई स्थानीय तह छनौटको लागि सूचना र फाराम यसै साथ छ । डाउनलोड गर्नु होला ।