Need Help ?
Call: +977- 065560105

नि मा तहमा यस तहनहुँ जिल्लामा सिफारिस भएका उमेदवार कार्तिक ४ गते सम्पर्क गर्न उपस्तथित हुने सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६।७।१

शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस र शिक्षा तथा  मानवस्रोत विकास केन्द्रको पत्र अनुसार नि मा तहमा यस तहनहुँ जिल्लामा सिफारिस भएका उमेदवार नियुक्ति र पदस्थापना सम्वन्धमा छलफल गर्न यहि कार्तिक ४ गते विहान ११ बजे यस इकाइमा सम्पर्क गर्न उपस्तथित हुन अनुरोध गरिएको छ ।